Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Estratègia d'actuació

Reurbanització de la Ronda Sant Pere i l’Avinguda CatalunyaL'Avinguda Catalunya és un dels eixos viaris principals del barri, connecta la plaça Sant Jaume i el carrer Ferrer i Busquets i presenta importants mancances de conservació del ferm i d'accessibilitat en les voreres. A més, les xarxes de serveis per via aèria i l'estat del clavegueram reclamen una actuació urgent per tal que esdevingui una avinguda amb qualitat urbana per als vianants i el trànsit rodat.

Per això, es preveu urbanitzar el carrer, pavimentant-lo de nou, harmonitzant les seccions de carrer unificant criteris i utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials. Soterrament dels serveis i rehabilitació de la xarxa de clavegueram. Nova il.luminació, incrementant els punts de llum i fent-los més eficients.

Seguint l'estratègia d'urbanització dels carrers que l'envolten (Avinguda Catalunya, Estrella, Santa Cristina, Onze de Setembre) també es pretén actuar en la Ronda Sant Pere, atès que l'estat de la seva urbanització també és força deficitari.

Per això, es preveu urbanitzar el carrer, pavimentant-lo de nou harmonitzant les seccions de carrer unificant criteris i utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials. Soterrament dels serveis i rehabilitació de la xarxa de clavegueram. Nova il.luminació, incrementant els punts de llum i fent-los més eficients.