Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Estratègia d'actuació

Vianalització i reforma
de l’àrea de la Vila Closa


Àrea de la Vila Closa
Carrer Vila Closa, Plaça de l'Ajuntament,
Plaça Manuel Bertrand, Plaça del Pla d'Urgell,
Jacint Verdaguer i Plaça Major.La Vila Closa i les places que la formen són el centre del barri i de la ciutat, tant de passeig com en el sentit comercial o de serveis. Tanmateix, actualment no presenten una urbanització uniforme ni lliure de vehicles, a més, té mancances de conservació, neteja o llum en alguns punts. Això crea punts foscos on s'hi percep inseguretat, que resten dinamisme comercial i no col.laboren a la cohesió social al barri.

Per tant, s'hi pretèn actuar duent a terme una nova pavimentació de la zona d'actuació harmonitzant les seccions de carrer i places unificant criteris i utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials. Així, la zona esdevindrà de plataforma única i exclusiva per a vianants.

Es soterraran els serveis i es rehabilitarà la xarxa de clavegueram. Es substituiran les lluminàries actuals per unes més adients amb l'entorn, en quant a qualitat i quantitat d'il.luminació i estètica.

La Plaça Major forma part també de la part més antiga del barri, la Vila Closa, que configura un centre històric en forma d'ou. Aquesta zona és la que es pretén revitalitzar mitjançant la reforma urbanística i la vianalització de la majoria dels seus carrers i places, millorant l'accessibilitat i, per tant, fomentant el passeig, la relació ciutadana i donant un impuls a la cohesió social i el dinamisme comercial. En aquest objectiu, la Plaça Major és clau, atès que acull força comerç i és un punt de connexió entre la Vila Closa i la resta de carrers del barri en direcció al canal.

Així, es pretén rehabilitar la plaça, harmonitzant la pavimentació, unificant criteris urbanístics amb la resta de la rehabilitació de la Vila Closa i millorant l'accessibilitat de la plaça i la multiplicitat d'usos que ha d'assumir.