Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

Programa de rehabilitació
i accessibilitat d'edificis
d'habitatges


Subvencions per a la rehabilitació i equipament


El Centre Urbà i Grup Sant Isidori presenta problemes pel que fa a la imatge urbana de l’àrea. Durant els últims anys s’han anat instal.lant elements afegits a les façanes, com antenes, parabòl.liques o aparells d’aire condicionat, que enlletgeixen l’espai públic. Això, afegit a la degradació dels edificis de vivendes pel pas dels anys, fa que alguns espais de la zona es puguin veure envellits i poc cuidats.

L’Ajuntament promourà la millora de l’espai públic mitjançant l’atorgament de subvencions als propietaris dels edificis de vivendes en mal estat perquè reparin les façanes, les cobertes, les instal.lacions o altres elements comuns i instal.lin ascensors o mesures per a millorar l’accessibilitat a l’edifici. Aquestes subvencions també afavoriran la instal.lació d’antenes i parabòl.liques comunitàries per a eliminar les existents a les façanes.

Aquestes subvencions seran compatibles amb les que atorga la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu que els propietaris es facin càrrec d’un percentatge mínim de la inversió.