Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Provisió d'Equipaments per a l'ús col·lectiu

Programes per a la millora
social, urbanística i econòmica
i incorporació de les noves
tecnologies

Cursos de Noves Tecnologies i Espai de Llengües


El barri compta amb un gran nombre de persones en risc d’exclusió. És habitual en aquests col.lectius no disposar d'un domini alt de les noves tecnologies, a més, sovint no poden disposar d'equipament informàtic a casa. Per això, s'ha previst fer cursos de noves tecnologies específics per aquest col.lectiu per tal de millorar la seva ocupabilitat, socialització i fent èmfasi en la utilitat de les noves tecnologies en la vida diària.
Les classes es faran al nou equipament cívic i les durà a terme un monitor amb competències lingüístiques que garanteixi la comprensió del curs i l'atenció correcta a la diversitat.
Millorar la cohesió social, potenciant l'ús de les TIC
en el treball o en el lleure.

Apropar les noves tecnologies
a la població nouvinguda
del barri o el municipi.

Augmentar l'ocupabilitat i la socialització dels usuaris.

Reduir la fractura digital i
la discriminació a causa
de la llengua.