Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Provisió d'Equipaments per a l'ús col·lectiu

Programes per a la millora
social, urbanística i econòmica
i incorporació de les noves
tecnologies

Connexió Wi-fi dels Equipaments Municipals


El barri conté un gran nombre d'equipaments públics, mostra de la seva centralitat. Malgrat això, aquests encara no estan connectats entre ells mitjançant una xarxa d'internet sense fils. És per això que s'inclou aquesta actuació en el projecte, per a potenciar el treball transversal dels diversos agents administratius, culturals i socials del barri per a l'acció conjunta.
Millorar la gestió municipal
potenciant la transversalitat
i l'ús de les TIC en el treball diari.

Apropar les noves tecnologies a la
població del municipi,
oferint accés gratuït.

Reduir la fractura digital.