Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Foment de la Sostenibilitat del Desenvolupament urbà

Fomentar la sostenibilitat


Reubicació i Ampliació dels Punts de Recollida Selectiva de Residus

El barri presenta uns índexs baixos de recollida selectiva de residus. A més, els comerciants presenten queixes reiterades per la ubicació dels contenidors, que representen un entrebanc per l'activitat comercial i una mala imatge estètica dels principals eixos.
Per tant, es pretén estudiar on s'han d'ubicar els punts de recollida, fomentar la recollida porta a porta pels comerciants i ampliar la quantitat de contenidors de recollida selectiva.

Promoció d'Instal·lació de Plaques Solars en Edificis Privats

Fomentar la instal.lació d'energies renovables, com l'energia solar, en les edificacions privades del barri amb l’ajut de subvencions per aconseguir conscienciació medioambiental de la població.

Campanya de Prevenció i Control de Plagues Urbanes

Es fa necessari també el control de poblacions d’aus i altres plagues, com una millora mediambiental imprescindible.
El control de la població de les plagues es realitzarà mitjançant captures que es fan al llarg de l'any. També s'utilitzaran sistemes de pues metàl.liques, mitjans elèctrics, xarxes especials per al control d'aus o altres mètodes que recomanin els experts.

Carrils i Infraestructures per a Bicicletes

Un cop el barri hagi estat remodelat, la Vila Closa i les places que l'envolten seran d'ús per a vianants i la resta de carrers hauran estat ordenats seguint el Pla de Mobilitat. Un dels objectius és habilitar l'espai per a que sigui compatible el trànsit dels ciclistes i la seguretat i benestar dels vianants. Per a això, s'habilitaran carrils per a bicicletes on sigui possible, ja sigui separant-los amb elements estables o pintant-los en superfície i s'instal.laran elements com aparcaments per a bicicletes o senyalitzacions per als ciclistes.